Bab 21 Pelan dan Dongakan

10.2 Pelan dan Dongakan
1.      Pelan adalah imej yang terbentuk apabila pepejal itu dilihat dari bahagian atas. Unjuran ortogonnya adalah pada satah mengufuk.
2.      Dongokan adalah imej yang terbentuk apabila pepejal itu dilihat dari bahagian depan atau dari bahagian sisinya. Unjuran ortogonnya adalah pada satah mencancang.
3.      Semasa melukis pelan dan dongakan bagi pepejal, In drawing plans and elevations of solids,
      (a)  Garispenuh yang tebal ( ──) digunakan untuk mewakili sisi objek yang dapat dilihat daripada arah pandangannya.
      (b)  Garis putus-putus( - - - - - ) digunakan untuk mewakili sisi objek yang terlindung daripada arah pandangan.


Contoh: