Bab 19 Taburan Kebarangkalian

8.2b Taburan Normal Piawai (Contoh 3)
Contoh 3:
Cari nilai bagi k jika
(a) P(Z > k) = 0.0480
(b) P(Z > k) = 0.8350

Penyelesaian:
(a)


Daripada sifir taburan normal piawai, k = 1.665

Z
6
5 (Tolak)
1.6
.0485
5

  
(b)


Daripada sifir taburan normal piawai,
k = –0.974 ← (nilai k adalah negatif kerana ia berada di sebelah kiri lengkung normal.


Z
7
4 (Tolak)
0.9
.1660
10