Bab 19 Taburan Kebarangkalian


8.2.2c Taburan Normal Piawai (Contoh 3)

Contoh
3:
Cari nilai bagi k jika
(a) (Z > k) = 0.0480
(b) (Z > k) = 0.8350

Penyelesaian
:
(a)


Daripada sifir taburan normal piawai, k = 1.665


  

(b)


Daripada sifir taburan normal piawai,
k = –0.974 ← (nilai k adalah negatif kerana ia berada di sebelah kiri lengkung normal.