Bab 5 Garis Lurus

5.5 Garis Selari (Contoh Soalan)

Soalan 1:

Dalam rajah di atas, garis lurus MN dan PQ adalah selari. Cari nilai q.
Penyelesaian:
Garis lurus yang selari mempunyai kecerunan yang sama.
m1 = m2
mMN = mPQ

Guna formula kecerunan  y 2 y 1 x 2 x 1 94 5( 1 ) = q( 5 ) 5( 7 ) 5 6 = q+5 12
60 = 6q + 30
6q = 30
q= 5