Bab 3 Set


3.5.2 SPM Practis (Soalan Panjang)
 
Soalan 3:
(a)  Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set dan set Q dengan keadaan set
semesta, ξ = P Q
Lorek set PQ.
(b)  Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set X, set Y dan set Z dengan
keadaan set semesta, ξ = X Y Z
Lorek set ( X Z ) Y .

Penyelesaian:
(a)   · PQ menunjukkan persilangan rantau P dengan rantau Q.(b)   


· ( X Z ) bermaksud kesatuan rantau X dengan rantau Z.
· Persilangan rantau ini dengan rantau Y untuk membentuk ( X Z ) Y .
Soalan 4:
Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta, ξ = P Q R
Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan
(a)  P R’,
(b) P ' ( Q R ) .Penyelesaian:
(a)  PR(b) P ' ( Q R ) .