Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.3 Persamaan yang Melibatkan Indeks (Contoh Soalan)

Contoh 3 (Persamaan Indeks – Asas Sama):
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a) 27( 81 3x )=1 (b)  81 n+2 = 1 3 n 27 n1 (c)  8 x1 = 4 2 x+3  

Penyelesaian: