Bab 10 Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk

10.2 Menyelesaikan Masalah yang Melibatkan Sudut Dongakan dan sudut Tunduk
Contoh:
Sudut tunduk bagi seorang kanak-kanak yang berbasikal dari suatu bukit dengan ketinggian 10.9m ialah 52o. Apabila kanak-kanak itu mengayuh basikal di sepanjang lereng bukit dan berhenti sebentar, sudut tunduk menjadi 25.3o. Apakah jarak yang dilalui oleh kanak-kanak itu?

Penyelesaian:
Langkah 1: Lukis sebuah gambar rajah untuk mewakili situasi yang diterangkan dalam masalah itu.
Langkah 2: Merangka satu pelan .
Cari jarak QSdan QR. Lepas itu, QS QR= jarak yang dilalui oleh kanak-kanak itu.

tan 52 o = 10.9 QR QR= 10.9 tan 52 o QR=8.5m

tan 25.3 o = 10.9 QS QS= 10.9 tan 25.3 o QS=23.1m

QS – QR = (23.1 – 8.5) m = 14.6 m
Oleh itu, jarak yang dilalui oleh kanak-kanak itu ialah 14.6 meter .