Bab 12 Asas Nombor

1.1   Asas Nombor (Bahagian 2)

(D) Menukar nombor dalam asas dua, asas lapan dan asas lima kepada nombor dalam asas sepuluh dan sebaliknya.
1.      Langkah-langkah untuk menukar nombor dalam asas 2, 8 dan 5 kepada nombor dalam  asas 10 adalah seperti berikut:
          (a)  Tulis nombor itu dalam bentuk pendaraban.
          (b)  Permudahkan bentuk pendaraban kepada satu nombor tunggal.

      Contoh 1:
Tukarkan setiap nombor yang berikut kepada nombor dalam asas 10.
      (a)  101012                       (b) 14238                               (c) 3245

Penyelesaian:
(a)  101012= 1 × 24 + 0 × 23 + 1 × 22 + 0 × 21+ 1 × 20 = 2110

(b)  14238 = 1 × 83 + 4 × 82 + 2 × 81 + 3 × 80= 78710

(c)  3245 = 3 × 52 + 2 × 51 + 4 × 50 = 8910


Gunakan Kalkulator
1. Menetapkan kalkulator kepada mod ‘ASAS’ dengan menekan:
    [MODE]   [MODE]   [3 (BASE)]

2. Menetapkan kalkulator kepada asas nombor yang dikehendaki dengan menekan:
[BIN] → untuk asas 2
[DEC] → untuk asas 10
[OCT] → untuk asas 8

Masukkan yang berikut:
(a)
[BIN] 10101 [=]  [ DEC ]
Paparan skrin ialah: [21]
Oleh itu 101012 = 2110

(b)
[OCT] 1423 [=]  [ DEC ]
Paparan skrin ialah: [787]
Oleh itu 14238 = 78710

    


2.      Langkah-langkah untuk menukar nombor dalam asas 10 kepada nombor dalam asas 2, 8 dan 5 adalah seperti berikut:
           (a)  Membahagikan nombor itu secara berturut-turut sehingga hasil bahaginya adalah
           sifar.
           (b)  Tulis nombor dalam asas baru dengan merujuk kepada baki nombor itu dari 
            bawah  ke atas .

Contoh 2:
Tukar 6110 kepada satu nombor dalam
     (a)  asas dua                     (b) asas lapan                        (c) asas lima

Penyelesaian:
(a)


(b)


(c)Gunakan Kalkulator

1. Menetapkan kalkulator kepada mod ‘ASAS’ dengan menekan:
    [MODE]   [MODE]   [3 (BASE)]

2. Menetapkan kalkulator kepada asas nombor yang dikehendaki dengan menekan:
[BIN] → untuk asas 2
[DEC] → untuk asas 10
[OCT] → untuk asas 8

Masukkan yang berikut:
 (a)
[DEC] 61 [=]  [ BIN ]
Paparan skrin ialah: [1111012]
Oleh itu 6110 = 1111012

(b)
[DEC] 61 [=]  [ OCT ]
Paparan skrin ialah: [75]
Oleh itu 6110 = 758