Bab 8 Bulatan III

Soalan 1:

Dalam rajah di atas, FAD ialah tangen kepada bulatan berpusat O. AEB dan OECD ialah garis lurus. Nilai bagi y ialah

Penyelesaian:
OAD = 90o
AOD= 180– 90o – 34o= 56o
yo = 56÷ 2 = 28o


Soalan 2:
Dalam rajah di atas, PQR ialah tangen kepada bulatanQSTU di Q dan TUPV ialah garis lurus. Nilai bagi y ialah

Penyelesaian:
QTS= RQS=  40 o SQT= QTS=  40 o ( Segitiga kaki sama ) PQT=  180 o    40 o   40 o =  100 o TPQ=  180 o    115 o =  65 o y o =  180 o    100 o   65 o =1 5 o


Soalan 3:
Dalam rajah di atas, ABC ialah tangen kepada bulatan BDE berpusat O, di B.
Cari nilai bagi y.

Penyelesaian:
BOD= 2×BED             = 2× 35 o = 70 o ODB=OBD             =( 180 o  70 o )÷2= 55 o EDB=EBA= 75 o   y o + ODB= 75 o y o +  55 o = 75 o y=20


Soalan 4:
Dalam rajah di atas, ABCD ialah tangen kepada bulatan CEF di titik C. EGC ialah garis lurus. Nilai bagi y ialah

Penyelesaian:
CEF=DCF= 70 AEG+ 70 + 210 = 360 AEG= 80 Dalam sisi empat kitaran ABGE, ABG+AEG= 180 y + 80 = 180 y=100