Bab 8 Bulatan III


Soalan 1:


Dalam rajah di atas, FAD ialah tangen kepada bulatan berpusat O. AEB dan OECD ialah garis lurus. Nilai bagi y ialah
 
Penyelesaian:
OAD = 90o
AOD= 180– 90o – 34o= 56o
yo= 56÷ 2 = 28o


Soalan 2:


Dalam rajah di atas, PQR ialah tangen kepada bulatanQSTU di Q dan TUPV ialah garis lurus. Nilai bagi y ialah

Penyelesaian:
Q T S = R Q S = 40 o S Q T = Q T S = 40 o ( Segitiga kaki sama ) P Q T = 180 o 40 o 40 o = 100 o T P Q = 180 o 115 o = 65 o y o = 180 o 100 o 65 o = 1 5 o


Soalan 3:


Dalam rajah di atas, ABC ialah tangen kepada bulatan BDE berpusat O, di B.
Cari nilai bagi y.
 
Penyelesaian:
B O D = 2 × B E D = 2 × 35 o = 70 o O D B = O B D = ( 180 o 70 o ) ÷ 2 = 55 o E D B = E B A = 75 o y o + O D B = 75 o y o + 55 o = 75 o y = 20


Soalan 4:

Dalam rajah di atas, ABCD ialah tangen kepada bulatan CEF di titik C. EGC ialah garis lurus. Nilai bagi y ialah

Penyelesaian:
C E F = D C F = 70 A E G + 70 + 210 = 360 A E G = 80 Dalam sisi empat kitaran A B G E , A B G + A E G = 180 y + 80 = 180 y = 100